02.28.18

Start bouw Industrial Catalysis Lab

Begin februari is gestart met de bouw van het Industrial Catalysis Lab in Delft, een laboratoriumgebouw waar onderzoek wordt verricht naar katalysereacties onder hoge druk.