Image of
Image of
Image of
Image of
Image of
Image of
Image of
Image of
Image of
Image of
Image of
Image of
Image of
Image of
Image of
1 / x

Industrial Catalysis Lab

Delft

Het Industrial Catalysis Lab is een laboratoriumgebouw waar onderzoek wordt verricht naar katalysereacties onder hoge druk. Deze onderzoeken vinden plaats in betonnen bunkers, mogelijk onder hoge temperaturen met explosieve of toxische gassen. Het gebouw bevat acht van deze hogedrukboxen die worden bediend vanuit een centrale besturingsruimte, het hart van het lab. Aan de voorzijde is het ontvangstgebied gesitueerd met kantoren en een voorbereidingslaboratorium. De achterste zone bestaat hoofdzakelijk uit technische ruimten.

Het gebouw kent een symmetrische opzet en wordt geritmeerd door vier opeenvolgende traveeën. De betonnen draagconstructie wordt in het werk gestort en is aan de buitenzijde bekleed met zwart gekeimde kolommen en gevelbalken. Terugliggend worden stalen geveldelen opgespannen, bestaande uit lamellenroosters en structureel verlijmd glas. De installatietechniek neemt een substantiëlele ruimte in op het dak en wordt omzoomd door een geperforeerd scherm waardoor het gebouw optisch in hoogte wint en uiting geeft aan de technische doelmatigheid van het lab.

Project

:

Industrial Catalysis Lab

Locatie

:

Delft

Ontwerp

:

2016-2019

Status

:

Uitgevoerd

Opdrachtgever

:

TU Delft

Fotografie

:

Karin Borghouts