19.09.19

Publicatie BAKSTEEN

De restauratie en uitbreiding van Museum De Lakenhal werd aan de hand van de vele baksteentoepassingen in het project uitgelicht in het vakblad BAKSTEEN.

16.09.19

Publicatie in De Architect

Marieke Giele schreef een mooi artikel in het Septembernummer van De Architect over de restauratie en uitbreiding van Museum De Lakenhal getiteld ‘Scenografie van ruimte, tijd en kunst.

10.09.19

Publicatie Architectuur.nl

Kirsten Hannema besprak de restauratie en uitbreiding van Museum De Lakenhal aan de hand van het thema ‘Tabula Scripta’ in het tijdschrift Architectuur.nl

30.08.19

Lezing ‘Building on the built’

In het kader van de lezingenreeks ‘Building on the built’ geeft Happel Cornelisse Verhoeven op 4 september een lezing op het kantoor van Jonathan Tuckey Design in London.

30.08.19

Lezing Festival of Creative Urban Living / Milton Keynes (UK)

Happel Cornelisse Verhoeven spreekt 2 oktober op het ‘Festival of Creative Urban Living’ (AFCOL) in Milton Keynes, UK.

18.07.19

Oplevering Industrial Catalysis Lab

Op het universiteitsterrein van de TU Delft is onlangs het Industrial Catalysis Lab opgeleverd, een hogedruk laboratorium waar onderzoek wordt verricht naar katalysereacties.

19.06.19

Opening Museum de Lakenhal

Zijne Majesteit de Koning opent op woensdagmiddag 19 juni 2019 het vernieuwde Museum De Lakenhal in Leiden. Aansluitend op de Koninklijke opening wordt Museum De Lakenhal met een vierdaags openingsfestival van 20 tot en met 23 juni weer teruggegeven aan het publiek.

29.05.19

Definitief ontwerp Stadhuis Groningen

Het definitief ontwerp voor Stadhuis Groningen is gereed. Het gebouw zal worden gerestaureerd en worden voorzien van een nieuwe raad- en burgerzaal.