11.03.22

Winnaar ARC Award 2022!

De Tijdelijke huisvesting van de Eerste Kamer en Raad van State door Happel Cornelisse Verhoeven is de winnaar van de ARC22 Interieur Awards!

De jury prijst de beheersing, het vakmanschap, de eenheid in vormentaal en de gevonden tijdelijke samenhang tussen een historisch stadspaleis, Huis Huguetan, en een jaren ’80 gebouwencomplex. “Het is een tijdelijke oplossing maar de ingreep voelt niet tijdelijk aan. De beeldkwaliteit is niet tijdelijk.”

De ogenschijnlijke eenvoudige oplossing van ‘decorbouw’ roemt de jury. “Het decor fungeert als betekenisgeving binnen de politieke krachtvelden.” De gelaagdheid van details zijn knipoogjes naar de decoratie in het Binnenhof, maar dan in een geabstraheerde vorm.

Gevoelsmatig ervaarde de jury de tijdelijke ingreep niet als invasief. “Het ontwerp straalt een warme menselijke sfeer uit.” De hoge mate van losmaakbaarheid, en het spel van verhulling met de technische apparatuur kon de jury wederom uitermate waarderen. “Het hele ontwerp is als het ware een binnenvoering in een bestaande jas.” Happel Cornelisse Verhoeven Architecten hebben door het tijdelijke karakter van de opgave een zekere ontwerpvrijheid kunnen ervaren. Dit alles binnen de politieke en budgettaire druk deze opdracht met zich meebracht. “Het is een consequent ontwerp dat getuigt van een zekere monumentaliteit.”