Image of
Image of
Image of
Image of
Image of
1 / x

Triplet

Almere

De Tiny House Movement maakt zich wereldwijd sterk voor een ander soort woning dan gebruikelijk. Men richt zich op een efficiënte woning waarbij niet de grootte de dominante factor is, maar betaalbaarheid, uniciteit, duurzaamheid en een vorm van ‘bevrijd wonen’ de leidende principes zijn. Voor de bouwexpo ‘Tiny Housing’ in Almere heeft HCVA een ontwerp gemaakt voor drie kleine huishoudens dat inspeelt op deze tendens.

Het ontwerp is geïnspireerd op de typologie van het Amerikaanse ’Telescope house’. Dit waren raadselachtige familiehuizen in het Amerikaanse kustgebied van Maryland, waarbij steeds drie aangrenzende huisjes met zadeldak werden samengevoegd tot één opklimmend postuur. Dit telescopische motief heeft zich generatie-gewijs ontwikkeld, waarbij het grootouderlijk huis successievelijk werd uitgebreid met een tweede huisje met de komst van kinderen en een derde huisje voor zorgbehoevende ouders. Ondanks het gegroeide karakter kennen de woningen een ongekende schoonheid door een intuïtief gevoel voor ritme en proporties van de bouwer.

Gefascineerd door dit iconische fenomeen is voor de bouwexpo de typologie van het telescoop huis als prototype onderzocht. Door de drie huisjes in één keer projectmatig te bouwen, wordt het type geïnnoveerd tot drie-familiehuis. Tezamen vormen zij een verstaffeld silhouette waarbij de doorsnede van ieder huisje steeds in de ander lijkt te schuiven.

Project

:

Triplet

Locatie

:

Almere

Ontwerp

:

2016-

Status

:

1ste Prijs

Opdrachtgever

:

Gemeente Almere