Image of
Image of
Image of
Image of
Image of
Image of
Image of
Image of
Image of
Image of
Image of
Image of
Image of
Image of
Image of
Image of
Image of
Image of
Image of
Image of
Image of
Image of
Image of
Image of
Image of
1 / x

Strijp-R

Eindhoven

Strijp R vormt het terrein van de voormalige beeldbuisfabriek van Philips en wordt de komende tijd getransformeerd tot een groenstedelijk woonmilieu. Binnen de ringstructuur van het stedenbouwkundig plan liggen een aantal vrije velden, losjes doorsneden door het zogenaamde ‘Schakelpark’, een amorfe groenstructuur die tussen de verschillende woonclusters meandert. Op veld 6 heeft HCVA een compacte woonbuurt ontworpen met een zestigtal grondgebonden woningen, steeds geschakeld tot twee- en driegezinshuizen. Deze meergezinshuizen zijn gepositioneerd in een vierkantraster van kavels en parkeerhoven en worden met brede hagen van elkaar gescheiden. Door een informele draaiing van de volumes ontstaat een afwisselend straatbeeld dat aangezet wordt door opklimmende dakterrassen en karakteristieke schoorstenen.

De architectuur kent een kubistisch idioom met een opklimmende volumetrie van gesloten en open metselvlakken. Geel gemergelde handvormstenen in vechtformaat met duimdikke voegen geven de wijk een zachte patine tegen een groene achtergrond. Geglazuurde cordonlijsten geven uitdrukking aan de stapeling van verdiepingen en dakterrassen en zorgen voor een collectieve horizon in de woonbuurt.

Project

:

Strijp-R

Locatie

:

Eindhoven

Ontwerp

:

2016-2020

Status

:

Gerealiseerd

Opdrachtgever

:

Amvest

Stedenbouwkundig plan

:

Diederendirrix, Buro Lubbers