Image of
Image of
Image of
1 / x

Object of Desire

DAM Frankfurt (DE)

Het Object of Desire is een fictief bouwwerk dat werd gemaakt voor de tentoonstelling ‘Maatwerk/Massarbeit’ in het Deutsches Architektur Museum in Frankfurt. Het object grijpt terug naar het idee van de blokkentoren waarbij de primaire stapeling van plint, schacht en kroon als uitgangspunt is genomen. Los van enige functionele bepaling thematiseert het object ‘de klim naar boven’, van grond naar hemelruim.

Het postuur van de toren wordt gevormd door een geschouderd motief van drie ineengrijpende volumes. Tezamen vormen zij een volumetrische verjonging, steeds in een wisselende lengte-breedte-hoogteverhouding van 1:2:3. Om het verloop van de gravitas kracht bij te zetten neemt de buiging van de toogvensters naar boven toe af. Immers vergemakkelijken de rondboogvensters in het basement de afdracht van de zwaarste last naar het fundament van de toren.
Het Object of Desire kan worden gezien als een architectonische oefening in standzekerheid en neemt -los van enige context- de kleur aan van een vallende, purperen hemel.

Locatie

:

DAM Frankfurt (DE)

Ontwerp

:

2016

Tentoonstelling

:

Maatwerk/Massarbeit Architektur aus Flandern und den Niederlanden