Image of
Image of
Image of
Image of
Image of
Image of
Image of
Image of
Image of
Image of
Image of
Image of
Image of
Image of
Image of
Image of
Image of
Image of
Image of
Image of
Image of
Image of
Image of
Image of
Image of
Image of
Image of
Image of
Image of
Image of
Image of
Image of
Image of
Image of
Image of
Image of
Image of
Image of
Image of
Image of
Image of
Image of
Image of
Image of
Image of
Image of
Image of
Image of
Image of
Image of
Image of
Image of
Image of
Image of
Image of
Image of
Image of
1 / x

Museum de Lakenhal

Leiden

Museum De Lakenhal is sinds 1874 het museum voor kunst, kunstnijverheid en geschiedenis van de stad Leiden en gevestigd in de monumentale ‘Laecken-Halle’ uit 1641 van stadsarchitect Arent van ’s-Gravesande. Het museum bestaat uit een rijk palet van gebouwdelen uit verschillende tijden, met ieder een eigen grondtoon en karakteristiek. Het uitgangspunt voor de restauratie en uitbreiding van het complex is het aanbrengen van een balans tussen deze tijdlagen. Daarbij is het principe van ‘eenheid in verscheidenheid’ gebruikt om de oriëntatie en kunstbeleving ruimtelijk te verbeteren.

Eén van de belangrijkste ingrepen in het hart van het ensemble is het vrijspelen van de voormalige ‘Achterplaets’. Deze exterieure ruimte is voorzien van een glazen overkapping en vormt de centrale oriëntatieruimte van het museum. Hiervandaan zijn de verschillende gebouwdelen zichtbaar en toegankelijk. Sporen van bijna 375 jaar bouwgeschiedenis worden daarbij niet uitgewist, maar juist getoond. Aan de westzijde van het bestaande complex is een nieuw uitbreiding toegevoegd dat zich telescopisch uitstrekt tussen de Oude Singel en de Lammermarkt. Op de begane grond is plaats voor wisselende tentoonstellingszalen, een museumhoreca en een expeditie. Aan de Lammermarkt groeit de nieuwbouw uit tot een geschouderd werkgebouw voor kantoren en ateliers.

Met een uitgekiende restauratie, uitbreiding én interieurontwerp zijn het gebouw, haar collectie en vele verhaallijnen tot synthese gebracht. De bijzondere architectuurgeschiedenis is daarbij tastbaar en leesbaar gemaakt, zodat het museum zich toont als een gedetailleerde staalkaart van tijdlagen.

Project

:

Museum de Lakenhal

Locatie

:

Leiden

Ontwerp

:

2014 - 2019

Status

:

Gerealiseerd

Opdrachtgever

:

Gemeente Leiden

Restauratie architect

:

Julian Harrap Architects

Fotografie

:

Karin Borghouts

Prijzen

:

Abe Bonnema Prijs

:

Publiek Gebouw van het Jaar

:

Interieur van het Jaar