Image of
Image of
Image of
Image of
Image of
1 / x

Alternative History

Mayfair, Londen (EN)

Treasure Island is een kunstmatig eiland in de baai van San Francisco en werd in 1937 aangelegd voor de ‘Golden Gate International Exposition’, een wereldtentoonstelling ter gelegenheid van de bouw van de Golden Gate Bridge. Architect Ernest Born ontwierp verschillende gebouwen voor de expositie waaronder de ‘Main Portal’, een monumentale entree die toegang verschafte tot het festivalterrein. Deze poort bestond uit een verstaffelend motief van vijf schijfvormige volumes links en rechts van een centrale toegang. Al spoedig na de expositie brak de Tweede Wereldoorlog uit en werd het eiland gebruikt voor militaire doeleinden. Alle gebouwen werden gesloopt en Treasure Island veranderde langzaam in een verlaten eiland.

De nieuwe ingreep kan worden gezien als een eerste steenlegging van een mogelijk toekomstperspectief voor het eiland. Het idee is erop gericht om het poortmotief van Born opnieuw in herinnering te brengen, echter ditmaal in een volkomen, desolate context. Wat eens een monumentale toegangspoort was tot een levendige Expo, wordt nu verschaald tot een solitair poortwachtershuisje. Het postuur van het huisje bestaat uit een stapeling van twee delen. De onderzijde citeert de telescopische verstaffeling van Born. Erboven rust een getrapt volume in ‘international orange’, een hommage aan de CMYK-codering van de Golden Gate Bridge. Tezamen vormen zij een hecht silhouette, een eenling, los van de gedomesticeerde wereld errond.

Project

:

Groepstentoonstelling

Locatie

:

Mayfair, Londen (EN)

Ontwerp

:

2018

Curatoren

:

Jantje Engels en Marius Grootveld

i.s.m.

:

Drawing Matter en The Architecture Foundation