12.08.18

Publicatie World Architecture Magazine

Op uitnodiging van het tijdschrift ‘World Architecture’ stelde gastredacteur Kees Kaan een Nederlands themanummer samen.
Hierin wordt stilgestaan bij het werk van enkele Nederlandse architecten waaronder Het Noord-Hollands Archief in Haarlem.

Gastredacteur: Kees Kaan
Met bijdragen van: Ruud Brouwers, Kirsten Hannema en Zhang Yang