07.18.19

Oplevering Industrial Catalysis Lab

Op het universiteitsterrein van de TU Delft is onlangs het Industrial Catalysis Lab opgeleverd, een hogedruk laboratorium waar onderzoek wordt verricht naar katalysereacties.