05.15.17

Oplevering Buurschap de Bloksens

Op 17 juni is het collectieve woondomein Buurschap de Blokskens opgeleverd en feestelijk in gebruik genomen.