18.07.19

Oplevering Industrial Catalysis Lab

Op het universiteitsterrein van de TU Delft is onlangs het Industrial Catalysis Lab opgeleverd, een hogedruk laboratorium waar onderzoek wordt verricht naar katalysereacties.

19.06.19

Opening Museum de Lakenhal

Zijne Majesteit de Koning opent op woensdagmiddag 19 juni 2019 het vernieuwde Museum De Lakenhal in Leiden. Aansluitend op de Koninklijke opening wordt Museum De Lakenhal met een vierdaags openingsfestival van 20 tot en met 23 juni weer teruggegeven aan het publiek.

29.05.19

Definitief ontwerp Stadhuis Groningen

Het definitief ontwerp voor Stadhuis Groningen is gereed. Het gebouw zal worden gerestaureerd en worden voorzien van een nieuwe raad- en burgerzaal.

29.05.19

Bouw Ruiterbrug

De bouw van de ruiterbrug is in volle gang. Dak- en schilderwerkzaamheden worden binnenkort afgerond.

In de nacht van 7 juni zal de brug met een automatische dieplader op zijn plek worden gemanouvreerd.

20.05.19

Start werkzaamheden woontoren Spoorzone

In Tilburg wordt binnenkort gestart met de bouw van De Brabander, een nieuwe woontoren naast het centraal station. Het gebouw vormt het kopmotief van de Spoorzone en zal worden vervaardigd uit prefab betonnen elementen.

14.04.19

Strijp R

Op Strijp R is begonnen met het metselwerk van de woningen. De kolengestookte mergelsteen heeft een subtiele nuancering en geeft de wijk een zachte grondtoon. Bijzondere aandacht gaat naar de detaillering van de kozijnen, afgeronde dagstenen en verglaasde cordonlijsten.

22.03.19

Alternative Histories

In Londen is momenteel de expositie ‘Alternative Histories’ te zien.
Voor deze tentoonstelling maakte Happel Cornelisse Verhoeven een gipsmodel op basis van een contéschets van de Amerikaanse architect Ernest Born uit het archief van de Drawing Matter Foundation.

De expositie is georganiseerd door Veldwerk Architecten, Ellis Woodman (Architecture Foundation) en Niall Hothouse (Drawing Matter) en is te zien tot 14 april in Mayfair Londen.

20.12.18

Ontwerp tijdelijke huisvesting Eerste Kamer en Raad van State

De vergunningaanvraag is ingediend voor de tijdelijke huisvesting van de Eerste Kamer en Raad van State. In het voorjaar van 2019 start de verbouwing van Lange Voorhout 34-36 / Kazernestraat. In de zomer van 2020 verhuizen de medewerkers van de Eerste Kamer en de Raad van State van het Binnenhof naar de tijdelijke huisvesting.