01.11.24

AIT ‘Banks and Authority Buildings’

De tijdelijke huisvesting van de Eerste Kamer en Raad van State werd uitgebreid besproken in het Duitse themanummer van AIT ‘Banks and Authority Buildings’.