Image of
Image of
Image of
Image of
Image of
Image of
Image of
Image of
Image of
Image of
1 / x

Populierenhof

Nieuwkerken (B)

Temidden van het lommerrijke Populierenhof aan de dorpsrand van Nieuwkerken-Waas wordt een nieuw woonzorg-ensemble gebouwd. Het ensemble vormt een landschappelijke poort naar het dorp en voorziet in de huisvesting van 120 zorgkamers, 30 assistentiewoningen, een dagopvang voor ouderen, een buitenschoolse opvang en een dienstencentrum.

Het programma is georganiseerd rondom twee hoven die losjes worden gegroepeerd in het nieuwe park. Een publieke route doorkruist het ensemble en maakt het mogelijk dat bewoners en bezoekers elkaar op informele wijze kunnen treffen. De hoven worden gedefinieerd door een dubbele, haakvormige bebouwing die steeds diametraal tegenover elkaar worden geplaatst. Een rondgaande arcade geeft direct toegang tot de assistentiewoningen en maakt het mogelijk dat bewoners het hof kunnen toe-eigenen. Door de buitenhoeken optisch los te knippen wordt de stedenbouwkundige leesbaarheid van samengestelde volumes geaccentueerd.

Het architectonische idioom van bakstenen langs- en kopgevels in een rood-witte coloriet grijpt terug naar de streekeigen karakteristieken van Nieuwkerken-Waas. Pangedekte daken, verhoogde traptorentjes en een verfijnde raamdetaillering van vertande boordstenen, geven het complex een vriendelijk silhouette.

Project

:

Woonzorggebouw Populierenhof

Locatie

:

Nieuwkerken (B)

Ontwerp

:

2017

Status

:

Voorlopig Ontwerp

Opdrachtgever

:

OCMW Sint-Niklaas

‚Äč