Image of
Image of
Image of
Image of
Image of
Image of
Image of
Image of
Image of
Image of
Image of
Image of
Image of
Image of
1 / x

Museum de Lakenhal

Leiden

Museum De Lakenhal is sinds 1874 het museum voor kunst, kunstnijverheid en geschiedenis van de stad Leiden en is sindsdien gevestigd in de monumentale ‘Laecken-Halle’ uit 1641 van stadsarchitect Arent van ’s-Gravesande. Het museum bestaat uit een ensemble van gebouwdelen uit verschillende tijden met ieder een eigen karakteristiek. Het uitgangspunt voor de restauratie is het aanbrengen van een balans tussen deze tijdlagen, volgens het principe van ‘eenheid in verscheidenheid’ waarbij de oriëntatie en kunstbeleving ruimtelijk wordt verbeterd.
Een van de belangrijkste ingrepen in het hart van het ensemble vormt het vrijspelen van de voormalige ‘Achterplaets’. Deze exterieure ruimte wordt voorzien van een glazen overkapping en vormt de centrale oriëntatieruimte van het museum. Hiervandaan zijn de verschillende gebouwdelen zichtbaar en toegankelijk. Sporen van bijna 375 jaar bouwgeschiedenis worden daarbij niet uitgewist, maar juist getoond.
Naast de restauratie van het monumentale gebouwencomplex, wordt aan de westzijde een nieuw bouwvolume toegevoegd dat zich telescopisch uitstrekt tussen de Oude Singel en de Lammermarkt. Op de begane grond is plaats voor twee wisselende tentoonstellingszalen, een museumhoreca, en een expeditie. Aan de Lammermarkt groeit de nieuwbouw uit tot een geschouderd postuur waarin kantoren en ateliers worden gehuisvest. Daarnaast worden de publieksvoorzieningen doorheen het museum verbeterd door de realisatie van een nieuw entreegebied, een publiekszaal en educatieruimte.

Project

:

Museum de Lakenhal

Locatie

:

Leiden

Ontwerp

:

2014-

Status

:

In uitvoering

Opdrachtgever

:

Gemeente Leiden