01.08.17

Start bouw Brandweerkazerne

Medio augustus is officieel gestart met de bouw van de brandweerkazerne in Wilrijk.

11.07.17

Strijp-R in verkoop

Op het naoorlogse terrein van de Philipsfabrieken in Eindhoven is gestart met de verkoop 65 woningen op Veld 6. Het wooncluster staat in het centrum van het plan en wordt uitgevoerd in opdracht van Amvest. De start van de bouw staat gepland voor begin 2018.

05.07.17

Publicatie Post Piraeus

Voor de publicatie Post Piraeus die door de Architect werd uitgegeven leverde Floris Cornelisse een bijdrage. In ‘De schoot van de stad’ geeft hij aan de hand van een reeks gipsmodellen uitdrukking aan de intrinsieke soliditeit van zes bouwprojecten van het bureau.

14.06.17

Cadix uit steigers

De bouw van het sociaal woningbouwcomplex in de voormalige havenwijk Cadix in Antwerpen vordert gestaag. Onlangs kwam het gele bakstenen gebouw uit de steigers.

15.05.17

Oplevering Buurschap de Bloksens

Op 17 juni is het collectieve woondomein Buurschap de Blokskens opgeleverd en feestelijk in gebruik genomen.

10.05.17

Start bouw Ruiterbrug

Medio mei is gestart met de bouw van de ruiterbrug in Hoek van Holland.

16.03.17

Winnaar architectenselectie Populierenhof

Happel Cornelisse Verhoeven heeft de architectenselectie gewonnen voor de bouw van een nieuw woonzorg-ensemble in Nieuwkerken-Waas te midden van het voormalige Populierenhof. Het ensemble vormt een landschappelijke poort naar het dorp en voorziet in de huisvesting van 120 zorgkamers, 30 assistentiewoningen, dagopvang voor ouderen, een buitenschoolse opvang, en een dienstencentrum.

21.09.16

Winnaar architectenselectie Fierenshoven

Happel Cornelisse Verhoeven wint samen met Molenaar&Co de architectenselectie voor de renovatie en uitbreiding van de Fierenshoven in Antwerpen.
Het baksteenmodernistische gebouw uit 1938 wordt getransformeerd van 260 kleine wooneenheden tot een hedendaags en stedelijk wooncomplex voor 130 gezinnen met een middeninkomen.