De ‘Meadow House site’ ligt naast St. Ignatius Square in het noorden van Preston; een stedenbouwkundig motief van twee parallelle straten met arbeiderswoningen die de Ignatius Church flankeren. Dit monumentale stadsgezicht wordt omringd door ad hoc bebouwingen en een slecht gedefinieerde openbare ruimte, zodat het ensemble als stedenbouwkundige contravorm niet meer herkenbaar is. Het ontwerp doet daarom nadrukkelijk een belofte voor het stedebouwkundig herstel van dit beschermde gebied en zet in op gesloten bouwblokken voor de hele conservation area. De architectuur anticipeert op de belangrijkste kenmerken van het monumentale ensemble door bouw- en goothoogtes over te nemen en een streekeigen grammatica te ontwikkelen van geprononceerde schoorstenen, verstaffelende kozijnen en geabstraheerde spekbanden en plinten. 

Project
St. Ignatius Enclosure

Locatie
Preston (UK)

Ontwerp
2009

Status
Prijsvraag

Opdrachtgever
Gateway Association
Preston City Council

Ignatius Enclosure / Preston (UK)

De ‘Meadow House site’ ligt naast St. Ignatius Square in het noorden van Preston; een stedenbouwkundig motief van twee parallelle straten met arbeiderswoningen die de Ignatius Church flankeren. Dit monumentale stadsgezicht wordt omringd door ad hoc bebouwingen en een slecht gedefinieerde openbare ruimte, zodat het ensemble als stedenbouwkundige contravorm niet meer herkenbaar is. Het ontwerp doet daarom nadrukkelijk een belofte voor het stedebouwkundig herstel van dit beschermde gebied en zet in op gesloten bouwblokken voor de hele conservation area. De architectuur anticipeert op de belangrijkste kenmerken van het monumentale ensemble door bouw- en goothoogtes over te nemen en een streekeigen grammatica te ontwikkelen van geprononceerde schoorstenen, verstaffelende kozijnen en geabstraheerde spekbanden en plinten. 

Project
St. Ignatius Enclosure

Locatie
Preston (UK)

Ontwerp
2009

Status
Prijsvraag

Opdrachtgever
Gateway Association
Preston City Council