In het landelijk gebied in Heeten is een voormalig boerenerf getransformeerd tot een woonerf met drie woningen. De nieuwe woonschuur wordt halverwege onderbroken door een 'Dogtrot'; een overdekte doorgang die het zicht op het achterland waarborgt. Beide woningen worden hiervandaan ontsloten en intern georganiseerd door een ruime gang met hoge en lage plafonds met een afwisselend spel van natuurlijk daglicht. De erfzijde is zeer gesloten en verschaft ruimte aan de slaapvertrekken. De landschapszijde, met de woonvertrekken, is maximaal geopend naar het achterliggende agrarische land. De rurale verschijningsvorm wordt versterkt door een streekeigen materialisering van zwart gebeitst, inlands Lariks afkomstig uit naastgelegen bossen en de sobere detaillering van houten gevels, zinken dakgoten en verweerde keramische dakpannen.

Project
Erf Overmeen

Locatie
Heeten

Ontwerp
2007-2009

Status
Gerealiseerd

Opdrachtgever
Particulier

i.s.m.
Franz Ziegler

Erf Overmeen / Heeten

In het landelijk gebied in Heeten is een voormalig boerenerf getransformeerd tot een woonerf met drie woningen. De nieuwe woonschuur wordt halverwege onderbroken door een 'Dogtrot'; een overdekte doorgang die het zicht op het achterland waarborgt. Beide woningen worden hiervandaan ontsloten en intern georganiseerd door een ruime gang met hoge en lage plafonds met een afwisselend spel van natuurlijk daglicht. De erfzijde is zeer gesloten en verschaft ruimte aan de slaapvertrekken. De landschapszijde, met de woonvertrekken, is maximaal geopend naar het achterliggende agrarische land. De rurale verschijningsvorm wordt versterkt door een streekeigen materialisering van zwart gebeitst, inlands Lariks afkomstig uit naastgelegen bossen en de sobere detaillering van houten gevels, zinken dakgoten en verweerde keramische dakpannen.

Project
Erf Overmeen

Locatie
Heeten

Ontwerp
2007-2009

Status
Gerealiseerd

Opdrachtgever
Particulier

i.s.m.
Franz Ziegler