Het Kruithuis in Den Bosch werd rond 1618 om haar explosieve inhoud buiten de stadsgrens gesitueerd en ligt inmiddels in het centrum. Een locatie met potentie, maar het gebouw keert haar rug naar de stad en omringende bebouwing. Herbestemming van het Kruithuis vraagt dan ook om een stedenbouwkundig argument. Een passe-partout van een gesloten bouwblok omarmt het Kruithuis naar typologie van de 'Cour d’Honneur'. De nieuwe bebouwing sluit aan bij de bestaande architectuur en completeert de stedenbouwkundige wanden aan de Citadellaan en de Vliertstraat. Om haar publieke karakter in de stad te versterken wordt het Kruithuis voorzien van een nieuwe hoofdentree aan de Zuidwillemsvaart. Zodoende komt het Kruithuis in de luwte te liggen van een prachtige binnentuin en wordt van weerbarstig solitair een eervolle medespeler binnen een nieuw publiek domein.

Project
Kruithuis

Locatie
's-Hertogenbosch

Ontwerp
2011

Status
Prijsvraag / 1e Prijs

Opdrachtgever
BAI / Gemeente 's-Hertogenbosch

Kruithuis / Den Bosch

Het Kruithuis in Den Bosch werd rond 1618 om haar explosieve inhoud buiten de stadsgrens gesitueerd en ligt inmiddels in het centrum. Een locatie met potentie, maar het gebouw keert haar rug naar de stad en omringende bebouwing. Herbestemming van het Kruithuis vraagt dan ook om een stedenbouwkundig argument. Een passe-partout van een gesloten bouwblok omarmt het Kruithuis naar typologie van de 'Cour d’Honneur'. De nieuwe bebouwing sluit aan bij de bestaande architectuur en completeert de stedenbouwkundige wanden aan de Citadellaan en de Vliertstraat. Om haar publieke karakter in de stad te versterken wordt het Kruithuis voorzien van een nieuwe hoofdentree aan de Zuidwillemsvaart. Zodoende komt het Kruithuis in de luwte te liggen van een prachtige binnentuin en wordt van weerbarstig solitair een eervolle medespeler binnen een nieuw publiek domein.

Project
Kruithuis

Locatie
's-Hertogenbosch

Ontwerp
2011

Status
Prijsvraag / 1e Prijs

Opdrachtgever
BAI / Gemeente 's-Hertogenbosch