Ingebed in het abdijlandschap van loof- en naaldbossen bij Westmalle ligt Huize Walden. De wens bestaat om het verzorgingshuis uit te breiden met 40 zorgkamers voor mensen met een fysieke beperking en 15 familie appartementen. Om geen beslag te leggen op het open karakter van de lokatie is het programma ondergebracht in een u-vormige hofbebouwing met een maximale zon- en zichtbeleving. Rondom de vijver wordt een rondgaande oprijlaan voorzien die de twee nieuwe kopgebouwen ontsluit. Vanuit de entrees bereikt men de met hout gelambriseerde woongangen die worden geritmeerd door lichtschachten. De gevel bestaat uit een betonnen skelet met een houten invulling van puien en luiken. Bijzondere aandacht gaat uit naar de tectonische afleesbaarheid waarbij de stapeling van muurdammen en lateien wordt benadrukt en zorgt voor een spel van licht en schaduw. 

Project
Zorgcomplex Huize Walden

Locatie
Malle Bussum (B)

Ontwerp
2013

Status
Prijsvraag

Opdrachtgever
De Ideale Woning

Zorgcomplex / Malle (B)

Ingebed in het abdijlandschap van loof- en naaldbossen bij Westmalle ligt Huize Walden. De wens bestaat om het verzorgingshuis uit te breiden met 40 zorgkamers voor mensen met een fysieke beperking en 15 familie appartementen. Om geen beslag te leggen op het open karakter van de lokatie is het programma ondergebracht in een u-vormige hofbebouwing met een maximale zon- en zichtbeleving. Rondom de vijver wordt een rondgaande oprijlaan voorzien die de twee nieuwe kopgebouwen ontsluit. Vanuit de entrees bereikt men de met hout gelambriseerde woongangen die worden geritmeerd door lichtschachten. De gevel bestaat uit een betonnen skelet met een houten invulling van puien en luiken. Bijzondere aandacht gaat uit naar de tectonische afleesbaarheid waarbij de stapeling van muurdammen en lateien wordt benadrukt en zorgt voor een spel van licht en schaduw. 

Project
Zorgcomplex Huize Walden

Locatie
Malle Bussum (B)

Ontwerp
2013

Status
Prijsvraag

Opdrachtgever
De Ideale Woning